Home Hoe en wat Cursussen Over Contact
Hoe en wat

Begeleiding

De begeleiding is gebaseerd op de combinatie van psychologie, lichaamsbewustwordingsoefeningen, healing en reading. 

Praten over wat jouw bezig houdt, wat jouw beleving was in jouw jeugd maar ook nu, in je huidige leven. Waar zie je patronen in jouw leven, wat is (lang) onderdrukt, niet uitgesproken, wat mag ruimte hebben? 

Bepaald jouw hoofd alleen maar of mag de rest van je lichaam ook mee doen? Het weer opnieuw in contact komen met je lichaam is zo waardevol, het kan je veel heldere en waardevolle informatie geven. 

Daarnaast maak ik regelmatig gebruik van een healing. Ik ben dan een kanaal voor de helende energie van de spirituele wereld. Deze healing kan effect hebben op het fysieke vlak, maar vooral ook op het mentale, emotionele of spirituele vlak. Tijdens de healing kun je bepaalde sensaties ervaren: warmte of juist kou, tinteling, druk of soms zelfs lichte pijn. Anderen ervaren niets maar het proces van healen is dan niet minder effectief.

Tenslotte kan er informatie doorkomen via je aura of van de spirituele wereld, die voor jou van belang is of die mij helpt jou beter te begeleiden.  

De therapie begint altijd eerst met een intakegesprek waarin we samen jouw hulpvraag bespreken en wat je uiteindelijk graag zou willen. Een aantal aanvullende gegevens worden verzameld en last but not least: is er wederzijds vertrouwen, heb ik het gevoel dat ik je kan begeleiden in jouw proces? Maar zeker net zo belangrijk: voelt het voor jou goed, is er bij jou voldoende vertrouwen? Tijdens dit intakegesprek wordt al een begin gemaakt met de therapie zodat je al kunt ervaren hoe dit voor je voelt. 

Wat vraagt het van jou? Dat je wilt en durft te investeren in jezelf: het proces aangaan en de verdieping in jou zelf in te gaan. 

Tarieven en vergoeding

Een sessie duurt ongeveer 60-75 minuten. De kosten bedragen € 90,- voor particulieren, voor bedrijven is dit tarief exclusief btw. Sessies die minder dan 48 uur voor de afgesproken tijd worden afgezegd worden in rekening gebracht. 

Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging VIT (Vereniging van Integraal Therapeuten) en bij het overkoepeld orgaan RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg). Afhankelijk van je zorgverzekeraar en polisvoorwaarden, wordt meestal een deel van de kosten vergoed uit de aanvullende verzekering. Zie voor meer informatie: www.vit-therapeuten.nl/clienten/vergoeding.  Je kunt ook bij je zorgverzekeraar informeren of je voor vergoeding in aanmerking komt. Vraagt de verzekeraar hiervoor naar de AGB code's, neem dan contact met mij op dan zal ik je deze z.s.m. toesturen.  

Overige
Privacy: 
Om je privacy te waarborgen ga ik zorgvuldig om met je persoonlijke en medische gegevens en zorg ik ervoor dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht. Bij aanvang van de eerste sessie ontvang je een privacydocument waarin e.e.a. duidelijk wordt uitgelegd. Indien gewenst kan ik je dit ook voor de eerste sessie toesturen.

Klachtenprocedure: 
Ik doe er alles aan om je op een goede en respectvolle manier hulp te bieden. Toch kan het zijn dat je ergens niet tevreden over bent. Het is belangrijk om deze onvrede eerst met mij te bespreken. Misschien is er sprake van een misverstand en komen we er samen uit als je kenbaar maakt waarover je ontevreden bent of wat je anders wil hebben. Wil of kun je de klacht niet met mij persoonlijk bespreken of komen we er samen niet uit? Dan kan je gebruikmaken van een gratis klachtenfunctionaris via mijn beroepsvereniging VIT. Deze ondersteunt je bij het formuleren van je klacht of onvrede en bij het onderzoeken van oplossingen. Er wordt samen met je gekeken naar de mogelijkheden om gehoor te vinden voor je klacht. Je klacht wordt binnen 6 weken afgehandeld.

KvK handel nr: 14112914